Camfil QS2 Lasdamp / stof afzuiging ( weld fume extraction / dust extraction.)

€4995

Camfil QS2 - Afzuig debiet 2500m3/h - Afzuigmotor: 4.5KW / 8 amp. - aanzuigleiding diameter: Ø200 - aanzuig druk: 3500 Pa. - Voorzien van ingebouwde rookmelder & leidingkleppen t.b.v. brandveiligheid - Voorzien van Perslucht filter reiniging - Voorzien van volledig alleenstaande besturing, deze is extern te bedienen indien gewenst. - 2x 25m2 filter cartridge PTFE Nieuw ongebruikt. - Voorzien van ingebouwde voor afscheider ( Cycloon afscheider ) - Voor afmetingen: zie in afbeeldingen bijgevoegde product leaflet. De stof- en dampafzuigers van de Quantum Series® zijn speciaal ontworpen voor de afzuiging van proceslucht bij metaalbewerkingstoepassingen als thermisch snijden, lassen of slijpen en bieden de beste afscheidingsefficiëntie bij fijne stofdeeltjes. Kleine voetafdruk die een installatie direct op de werkvloer mogelijk maakt, dicht bij het proces, waardoor de leidingkosten tot een minimum worden beperkt. Aangezien vonken schade kunnen toebrengen aan de filterelementen en vooral brandgevaar opleveren, wordt dit probleem vaak opgelost door het gebruik van extra externe vonkenvangers, wat extra kosten en ruimte met zich meebrengt. Daarom zijn de Quantum stofafscheiders uitgerust met een geïntegreerde vonkenvanger en een rookdetector, om de best mogelijke betrouwbaarheid te garanderen. Thermische snijtoepassingen met laser en plasma genereren grote hoeveelheden zeer fijn stof. Het geavanceerde filterontwerp en het gesegmenteerde online reinigingssysteem met dubbele puls zorgen ervoor dat de filterelementen efficiënt en betrouwbaar worden gereinigd, terwijl een hoge beschikbaarheid van het systeem wordt gegarandeerd. Het compacte ontwerp van dit modulaire afzuigsysteem in combinatie met grote onderhoudsdeuren zorgt voor eenvoudig onderhoud en filtervervanging. Stofafzuiging, filtering, lasrookafzuiging, zelfreinigende patroonfilters, pneumatische filters, vacuümfilters voor plasma, laser, zandstralen, zoden, kogelstralen en alle soorten droog stof. Camfil QS2 - Extraction flow rate 2500m3/h - Suction motor: 4.5KW / 8 amp. - suction pipe diameter: Ø200 - suction pressure: 3500 Pa. - Equipped with built-in smoke detector & pipe valves for fire safety - Equipped with compressed air filter cleaning - Equipped with completely stand-alone control, which can be operated externally if desired. - 2x 25m2 filter cartridge PTFE New unused. - Equipped with built-in front separator (Cyclone separator) - For dimensions: see in pictures attached product leaflet. The dust and fume collectors of the Quantum Series® are specifically designed to extract process exhaust air from metalworking applications as thermal cutting, welding or grinding and provide best separation efficiency with fine dust particles. Small footprint which allows an installation directly on the shop floor close to the process which minimises piping costs. Since sparks can cause damage to the filter elements and above all represent a fire hazard, this problem often is solved by using additional external spark arrestors which involves extra costs and space requirements. Therefore the Quantum dust collectors are equipped with an integrated spark arrestor as well as a smoke detector, to ensure the best possible reliability. Thermal cutting applications with laser and plasma generate large amounts of very fine dust. The advanced filter design and the segmented online dual pulse cleaning system ensure that the filter elements are cleaned efficiently and reliably while guaranteeing high system availability. The compact design of this modular extraction system paired with large maintenance doors assures easy maintenance and filter change. Quantum Laser Ckjt0gifc7 Integrated spark arrestor with separate spark discharge. Dual pulse cleaning technology Efficient PTFE filter cartridges Integrated, sound-insulated fan Integrated control system small footprint Plug & play Dust extraction, filtration, welding fume extraction, self-cleaning cartridge filters, pneumatic filters, vacuum filters for plasma, laser, sandblasting, sod, shot blasting and all types of dry dust.